Vụ án
——
Thông tin mới
——
Về chúng ta
——
Thành lập ở 2001, Chenkov Xima Technology Development Co., l. là một doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển chuyên nghiệp về mạng máy tính, ngôn ngữ học và công nghệ truyền tín hiệu âm và video thời gian. Tổ chức này là một công ty khoa học và công nghệ tư nhân tại Chenkov, một doanh nghiệp có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO90 và là thành viên của Hội đồng giáo dục về kỹ thuật Tứ Xuyên và các thiết bị. Các sản phẩm đã được xác nhận bởi danh sách các dụng cụ dạy học ở Tỉnh Tứ Xuyên, được Bộ giáo dục ở Tỉnh Tứ Xuyên qua nhiều năm. Với khái niệm "xâm chiếm thị trường, phục vụ người dùng và trao đổi giá trị với các sản phẩm khoa học và công nghệ tiên tiến", công nghệ của Chenkov đây đã đến hơn mười năm. Bây giờ nó có một đội nghiên cứu và xuất sắc... và một hệ thống quản lý chất lượng chất lượng hiệu quả và khoa học. Dựa theo tiêu chuẩn "định hướng chất lượng, to àn vẹn đầu tiên, cải tiến liên tục và hài lòng người dùng", chúng tôi luôn cam kết cung cấp cho người dùng những sản phẩm chất lượng cao mới và cao hơn, hỗ trợ kỹ thuật toàn diện và đáng tin cậy, phục vụ hậu tải hoàn hảo và hiệu quả.
Hiệu hợp tác
——